Suomi oulu suomipornoo

suomi  oulu suomipornoo

Tervaporvarit olivat Oulun kaupungin johtavat kauppiassuvut, jotka kävivät ulkomaankauppaa tervalla. Vienti- ja tuontikaupan lisäksi tervaporvarit harjoittivat laivanvarustusta ja sahatoimintaa.

Maastoltaan Oulu on hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat pieniä. Maannousu on Oulun alueella noin yhdeksän millimetriä vuodessa. Kaupunkialueella Ruskon jätekeskuksen vanha maisemoitu jätetäyttö eli Ruskotunturi kohoaa 60 metrin korkeuteen.

Sille avattiin laskettelukeskus Keskilämpötila on noussut 0,02…0,04 °C vuosikymmenessä vuosina — Oulussa talvet ovat kylmempiä ja pidempiä kuin Etelä-Suomessa, mutta toisaalta leudompia kuin Lapissa. Kesät ovat valoisia ja etenkin heinäkuu on yleensä lämmin. Oulun leveyksillä syksy etenee yleensä nopeammin talveksi kuin Etelä-Suomessa.

Ero kevään alkamisessa Oulun ja Etelä-Suomen välillä on noin kaksi viikkoa. Vuoden keskimääräinen sademäärä on noin millimetriä. Kasvukauden lyhyys noin vuorokautta ja lämpöolojen suuret vaihtelut ovat ominaisia alueelle.

Lumipeiteaika on Oulussa viisi kuukautta. Pohjoinen ilmasto ja pohjoinen luonto ovat myös herkkiä ympäristöolosuhteissa tapahtuville muutoksille, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Metsämaasta on 60 prosenttia mäntyvaltaista , 30 prosenttia kuusivaltaista ja loput lehtipuu-, lähinnä koivuvaltaista metsää. Oulun alueelta lehdot ja lehtomaiset metsät miltei puuttuvat ja mustikkatyypin kosteahkoa tuoretta kangasmetsää on suhteellisen niukasti.

Oulujoen pohjoispuolisilla moreenimailla tosin pohjoinen mustikkatyyppi on vallitsevana lähde? Oulu kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen eli boreaaliseen vyöhykkeeseen.

Tarkasti ottaen Oulu kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen eli suovyöhykkeeseen ja viljanviljelyn äärialueeseen. Tervaleppä kasvaa Oulun seudulla pohjoisimmillaan. Jaloja lehtipuita ei Oulun seudulla kasva luonnossa lainkaan, tosin istutettuina menestyvät vaahtera , jalavat , lehmukset ja tammi.

Alueen soilla on usein yöpakkasia, lämpötilan vuorokausivaihtelu on suurta. Pohjois-Pohjanmaa on Suomen soisinta aluetta. Oulun soista on ojitettu kaksi kolmasosaa. Viljelysmaista pääosa sijaitsee Oulujoen laaksoalueella, joen etelärannalla. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakivi on liuske. Oulujoen uoman eteläpuoliset alueet kuuluvat niin sanottuun Muhoksen muodostumaan, jossa pohjimmaisena on karkearakeista arkoosihiekkakiveä ja paikoin konglomeraattia.

Nämä metamorfoitumat, jotunisiin muodostumiin kuuluvat sedimenttikivet ovat säilyneet häiriintymättöminä graniittiseen peruskallioon syntyneessä vajoamassa, jonka pohjoinen siirrosraja kulkee Oulujoen uoman eteläpuolella. Sedimenttikallioperää on Suomessa tämän lisäksi vain Satakunnassa.

Joen pohjoispuolella on graniittia ja granodioriittia sekä Kiimingin rajan läheisyydessä kvartsi- ja maasälpäliusketta. Kiteinen kallioperä on kaupungin alueilla nähtävissä muun muassa Hupisaarilla ja Merikosken voimalaitoksen padon alapuolella silloin, kun Oulujoen uoma on kuivillaan. Kallioperän tarkempi rakenne tunnetaan huonosti, koska kalliopaljastumia on koko alueella vähän ja maapeitteet ovat usein paksut.

Siksi kallioperästä on voitu saada tietoja vain syväkairauksen avulla. Maaperä on varsinkin Oulun eteläisillä alueilla hyvin paksu. Jääkauden muovaaman moreenipohjan päällä on hiekkakerros.

Hiekan ja hiesun alla on laajoilla alueilla myös jääkauden loppuvaiheen aikaista kerrallista lustosavea ja myöhemmin kasaantunutta harmaata sulfidisavea, joka huonontaa maaperän ominaisuuksia rakennuspohjana. Oulun huomattavin harjumuodostuma on kaakossa Oulujoen eteläpuolella Pikkaralan lähellä sijaitseva noin kuuden kilometrin pituinen ja 1,5 kilometrin levyinen Hangaskankaan-Palokankaan harju, jonka ylin laki on 47 metriä merenpintaa ylempänä. Harjun rinteellä on kasvillisuuden sitomia lentohiekkadyynejä.

Oulujoen pohjoispuolella maaperä on lähinnä moreenia ja topografialtaan maasto on vaihtelevampaa. Oulujoen pohjoispuolelle tyypillistä maata on loivasti kumpuilevat moreenikankaat, yksinäiset harjunpätkät ja kohoumien välisissä painanteissa olevat suot. Vesistöä on Oulussa neliökilometriä. Idempänä sijaitsevat Niilesjärvi , Valkiaisjärvi ja Lylyjärvi ovat näitä pienempiä.

Sanginjoki laskee Oulujokeen pohjoisesta noin 12 kilometriä jokisuusta itään. Oulun keskustan läpi virtaa Pokkisenväylän suuhun mereen laskeva Kaupunginoja , jonka varren puistot elävöittävät kaistan kaupungin keskelle. Oulujoki virtaa alajuoksullaan yli 20 kilometrin matkan Oulun kaupungin alueella. Vuonna Merikoski padottiin ja voimalaitos muutti joen yhdentoista metrin korkuiseksi putoukseksi. Oulun edustan merialue on hyvin matalaa, esimerkiksi Kempeleenlahti on lähes kokonaan alle viiden metrin syvyinen.

Oulun rannoilla onkin laskettu kuluvan vuosisadan aikana paljastuvan useita satoja hehtaareita. Meren mataluuden vuoksi veden määrä on suhteellisen pieni, ja meriveden laatu paraneekin selvästi etäännyttäessä rannikolta. Fosforikuormitus on kuitenkin laskenut koko luvun, ja samana aikana vedenlaatu on Kempeleenlahtea lukuun ottamatta ollut Oulun edustalla tyydyttävä.

Vuonna Oulun asukasluku ylitti   asukkaan rajan. Oulun pinta-ala kasvoi ja asukastiheys pieneni vuosina ja kuntaliitosten takia. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty Oulun ja sen liitoskuntien väestönkehitys viiden vuoden välein vuodesta lähtien.

Käytetty kuntajako on 1. Tulipalot ovat muuttaneet Oulun kaupunkikuvaa useaan otteeseen. Oulun keskustan vanha rakennuskanta on vuoden palon jälkeiseltä ajalta.

Ennen paloa rakennukset olivat puisia ja matalia, sen jälkeen kaupunkiin rakennettiin myös edustavia kivitaloja. Oulun kadut saivat niiden nykyiset nimet vuoden asemakaavassa. Kivetys toteutettiin luvulla, kun kaupunki järjesti pula-ajan vuoksi työttömille hätäaputöitä. Nykyisin vanhoja puutaloalueita on Oulussa jäljellä lähinnä Pikisaaressa , Kuusiluodossa ja Raksilassa. Karjasillan kaupunginosassa on laaja rintamamiestalokokonaisuus.

Vuoden asuntomessut järjestettiin Oulun Toppilansaaressa , jossa merellisyyttä korostettiin vetovoimaa ja asumisen laatua lisäävänä tekijänä. Ranta-alueiden käytöstä asuntorakentamiseen on esimerkkinä myös keskustan tuntumaan kohonnut Kiikelinsaaren alue. Lähivuosina kaupunki laajenee etenkin pohjoisen Ritaharjussa sekä Hiukkavaaran entisellä varuskunta-alueella. Vuonna Oulussa oli   asuntoa, joista 32  omakotitaloja ja 54  kerrostalohuoneistoja. Oulun keskustaa voi pitää asukaslukuun nähden pienenä, ydinkeskustan katsotaan yleensä käsittävän vain neljä korttelia.

Keskustaa ja kävelykatu Rotuaaria pyritäänkin jatkamaan Heinäpään suuntaan. Ydinkeskustan alle on rakennettu maanalainen pysäköintialue Kivisydän , joka avattiin lokakuun alussa Keskustassa on kymmeniä ravintoloita: Lähellä keskustaa sijaitsee myös Hupisaarten puistoalue , joka on toiminut oululaisten virkistyspaikkana luvulta lähtien. Otto Karhin puisto rajoittuu Hallituskatuun, joka jatkaa liikekeskustaa Raksilan suuntaan.

Raksilaan luvulla rakennettu kolmen hypermarketin alue oli valmistuessaan poikkeuksellisen suuri kauppakeskittymä, ja luvulla useana vuonna myynniltään maan toiseksi suurin.

Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna Oulun tunnettuja rakennuksia ovat torin edustalle Vänmanninsaarelle rakennetut Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelemat kaupunginkirjasto ja teatteritalo.

Oulun korkeimmat rakennukset ovat Oulun tuomiokirkko , jonka torni kohoaa 60 metrin korkeuteen, Puolivälinkankaan 55 metriä korkea vesitorni ja Tietomaan vanha 45 metrin korkuinen vesitorni.

Oulun korkein rakennelma on metrinen Vihreäsaaren tuulivoimala. Oulun vanhin rakennus on Pikisaareen siirretty museona toimiva Matilan talo vuodelta , ja vanhin kivitalo luvulla rakennettu lääninvankilan henkilökunnan asuintalo Myllytullissa. Huomattava osa Oulun rakennushistoriallisista muistomerkeistä on luvulta. Carl Ludvig Engel on suunnitellut useita Oulun keskeisiä rakennuksia: Oulun tuomiokirkon ja lyseon sekä Kajaanintullin koulun, Vanhan pappilan ja mahdollisesti Franzenin talon. Lisäksi hän suunnitteli palon jälkeisen asemakaavan yhdessä Ehrenströmin kanssa.

Alvar Aalto puolestaan suunnitteli ensimmäisen ja viimeisen teollisuusrakennuksensa Ouluun, Toppilan sellutehtaan vuonna ja Kemiran rakennukset ja luvuilla. Vanhan rakennuskannan purkuvimman aikana luvun lopulla ja luvulla rakennettuja merkittäviä rakennuksia ovat muun muassa Yhdystorni , Vakuutustorni ja Kassatalo , sekä Klubitalo Aarne Ervin suunnittelema vuonna valmistunut modernistinen pankkirakennus osoitteessa Kirkkokatu 6 syrjäytti paikalla sijainneen kauniina pidetyn kansallisromanttisen KOP: Vuonna Oulun kaupungin laitamille rakennettiin kasarmi , johon majoittui Suomen 4.

Vuosina — varuskunta-alueella toimi venäläinen sotaväki. Toisen maailmansodan jälkeen Oulun varuskunnasta tuli Suomen suurin. Pohjoinen maanpuolustusalue lakkasi olemasta Puolustusvoimien rakenneuudistuksen myötä vuoden alusta. Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto , jossa on 67 valtuutettua. Puheenjohtajana toimii Juha Hänninen kok. Puheenjohtajana toimii Kyösti Oikarinen kesk. Oulun kaupunginjohtaja on Matti Pennanen. Oulun kaupunki sekä Haukiputaan , Kiimingin , Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät uudeksi Oulun kaupungiksi vuoden alussa.

Kuntien valtuustot hyväksyivät kuntaliitoksen Vuonna teollisuustoiminta työllisti noin 9 ja kaupan ala vähittäis- ja tukkukauppa yhteensä noin 6 henkeä. Teollisuuden liikevaihto oli 4,2 miljardia ja kaupan 2,5 miljardia euroa. Veroprosentit vuonna [47]:. Vahvoja teollisuudenaloja Oulussa ovat puu-, paperi- ja terästeollisuus. Oulun Nuottasaaressa sijaitseva Stora Enson tehdas on yksi maailman suurimmista ja nykyaikaisimmista puuvapaiden taidepainopapereiden valmistajista.

Linnanmaalle alettiin rakentaa yliopiston omia toimitiloja, joita laajennetaan edelleen. Lääketieteellisen tiedekunnan tilat tehtiin Kontinkankaalle , jonne sijoitettiin myös uusi yliopistollinen sairaala. Vaikutus on levinnyt myös ympäröiviin maakuntiin tutkimusasemien ja kehittämiskeskusten toiminnan myötä. Oulun asema Pohjois-Suomen johtavana elinkeinotoimintojen, [49] hallinnon ja erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen keskuksena kasvoi edelleen, kun kaupunkiin perustettiin VTT: Työpaikkakehitys seudulla oli myönteistä luvun romahduksen jälkeen.

Vuonna kaupungissa oli yli 60  työpaikkaa ja seutukunnassa noin 75  Teknologiakaupunki-nimen Oulu sai vuonna , neljä vuotta siitä, kun kaupunginhallitus oli alkanut aktiivisesti ajaa teknologiakylän perustamista Linnanmaan yliopistoalueelle. Toimikuntatyötä tehtiin kaksi vuotta ja vuonna perustettiin Pohjoismaiden ensimmäinen tiedepuisto Oulun Teknologiakylä Oy hankkeen toteuttajaksi. Oulun teknologiakylä Oy, nykyisin pörssissä listattu Technopolis Oyj , ja sen 10 vuotta myöhemmin perustettu tytäryhtiö Medipolis ovat toimineet yrityshautomona kasvavalle joukolle yrityksiä, sekä yhdessä tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa lisääntyvien toimitilojen tarjoajina.

Näitä aloja kehitetään, jotta valmistauduttaisiin tulevaisuuteen kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Tietoteollisuuteen panostaminen on tuonut kaupunkiin paljon tämän alan tuotantolaitoksia tutkimuksen ja tuotekehitysyksiköiden lisäksi. Laajentumisen tuloksena on tuhansia uusia työpaikkoja Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Suomessa. Kuitenkin samalla niin sanottu vanha teollisuus ja monet palvelualat ovat kuihtuneet. Oulu on käynyt läpi perusteellisen rakennemuutoksen melko hyvin tuloksin.

Kuitenkin luvun alun lama ja rakennemuutos on aiheuttanut tuhansien työpaikkojen menetyksen ja työttömyyden pysymisen poikkeuksellisen korkealla tasolla valtakunnan muihin kasvukeskuksiin verrattuna. Rakennusalalla on työvoimapula ja kokonaistyöttömyys laskee hitaasti. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan.

Yliopisto ja ammattioppilaitokset ovat lisänneet suosittujen alojen opiskelupaikkoja Kiina-ilmiön siirtäessä työpaikkoja rajojen ulkopuolelle. Huipputekniikan ja julkishallinnon korkeakoulutetuilla aloilla työvoimasta on ylitarjontaa. Sen tarjoavat Oulun kaupunki, yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Mobiilidatan yleistymisestä huolimatta palvelu on pysynyt suosittuna, vuonna sillä oli 50  eri käyttäjää kuukaudessa.

Ulkoalueiden tukiasemat ovat kuitenkin vanhentuvaa teknologiaa. Oulun koulutustarjonta on viime aikoina kasvanut jatkuvasti. Kaupunkiseudun toisen asteen ammatilliset oppilaitokset on yhdistetty Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäksi. Ammatillisen koulutuksen korkea-asteen opinnot on yhdistetty Oulun ammattikorkeakouluun.

Sieltä valmistuu insinöörejä, tradenomeja, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä ammattimuusikoita ja medianomeja. Kaupungin vanhimmat oppilaitokset ovat Svenska Privatskolan i Uleåborg , joka on toiminut vuodesta , ja Oulun Lyseon lukio Oulun seudun ammattiopistoon kuuluva Kaukovainion liiketalouden yksikkö, entiseltä nimeltään Oulun Kauppaoppilaitos, perustettiin vuonna Lyseossa on opiskellut kolme Suomen presidenttiä: Ståhlberg , Kyösti Kallio ja Martti Ahtisaari.

Vuonna perustettu Oulun yliopisto on 14  opiskelijan ja 3  työntekijän kansainvälinen tiedeyliopisto, jossa on kymmenen tiedekuntaa. Oulussa toimii myös valtakunnallinen aikuiskouluttaja ja -kehittäjä JAKK , joka kouluttaa muun muassa kuljetus- ja talonrakennusaloilla. Vahvoja kulttuurinaloja Oulussa ovat elokuva, valokuva ja tanssi sekä lastenkulttuuri. Vuonna valmistuneessa Madetojan salissa toimii EU-alueen pohjoisin ammattisinfoniaorkesteri, Oulu Sinfonia. Oulussa toimii myös Tiernasäätiö, joka on perustettu vaalimaan ja kehittämään oululaista tiernaperinnettä.

Oulussa sijaitsee Suomen ensimmäinen tiedekeskus, Tietomaa, [59] joka avattiin yleisölle Tunnettuja Oulussa syntyneitä tai siellä vaikuttaneita mieskirjailijoita ovat muun muassa V.

Luonnollisesti vain rajatusta etukäteen valitusta valikoimasta. Tämä sivusto ei sovi kokemattomilla nuorille! Tässä kaupungissa on jo yli asukasta, joten panomestareille ja -kisälleille löytyy varmasti kynnettävää. Tässä poimintamme ja vinkkimme, joiden avulla löydät seksiä Oulusta — ehkä jo tänä iltana. Haet sitten normaalia baariseuraa, maksullista seuraa tai. Nyt löydät helposti seuraa Oulusta ilman mitään sihteeriopistoja, olipa juttusi sitten kolmen kimppa tai vaikkapa seksi ulkosalla.

Eikä mitään sihteeriopistoja tarvita, vaan löydät reilua. Panoseuraa ilmaiseksi netistä — helposti ja turvallisesti. Se on helpompaa kuin luuletkaan. Panoseuran etsiminen on siirtynyt nettiin.

Fosforikuormitus on kuitenkin laskenut koko luvun, ja samana aikana vedenlaatu on Kempeleenlahtea lukuun ottamatta ollut Oulun edustalla tyydyttävä. Vuonna Oulun asukasluku ylitti   asukkaan rajan. Oulun pinta-ala kasvoi ja asukastiheys pieneni vuosina ja kuntaliitosten takia. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty Oulun ja sen liitoskuntien väestönkehitys viiden vuoden välein vuodesta lähtien. Käytetty kuntajako on 1.

Tulipalot ovat muuttaneet Oulun kaupunkikuvaa useaan otteeseen. Oulun keskustan vanha rakennuskanta on vuoden palon jälkeiseltä ajalta. Ennen paloa rakennukset olivat puisia ja matalia, sen jälkeen kaupunkiin rakennettiin myös edustavia kivitaloja. Oulun kadut saivat niiden nykyiset nimet vuoden asemakaavassa.

Kivetys toteutettiin luvulla, kun kaupunki järjesti pula-ajan vuoksi työttömille hätäaputöitä. Nykyisin vanhoja puutaloalueita on Oulussa jäljellä lähinnä Pikisaaressa , Kuusiluodossa ja Raksilassa. Karjasillan kaupunginosassa on laaja rintamamiestalokokonaisuus. Vuoden asuntomessut järjestettiin Oulun Toppilansaaressa , jossa merellisyyttä korostettiin vetovoimaa ja asumisen laatua lisäävänä tekijänä.

Ranta-alueiden käytöstä asuntorakentamiseen on esimerkkinä myös keskustan tuntumaan kohonnut Kiikelinsaaren alue. Lähivuosina kaupunki laajenee etenkin pohjoisen Ritaharjussa sekä Hiukkavaaran entisellä varuskunta-alueella. Vuonna Oulussa oli   asuntoa, joista 32  omakotitaloja ja 54  kerrostalohuoneistoja. Oulun keskustaa voi pitää asukaslukuun nähden pienenä, ydinkeskustan katsotaan yleensä käsittävän vain neljä korttelia.

Keskustaa ja kävelykatu Rotuaaria pyritäänkin jatkamaan Heinäpään suuntaan. Ydinkeskustan alle on rakennettu maanalainen pysäköintialue Kivisydän , joka avattiin lokakuun alussa Keskustassa on kymmeniä ravintoloita: Lähellä keskustaa sijaitsee myös Hupisaarten puistoalue , joka on toiminut oululaisten virkistyspaikkana luvulta lähtien.

Otto Karhin puisto rajoittuu Hallituskatuun, joka jatkaa liikekeskustaa Raksilan suuntaan. Raksilaan luvulla rakennettu kolmen hypermarketin alue oli valmistuessaan poikkeuksellisen suuri kauppakeskittymä, ja luvulla useana vuonna myynniltään maan toiseksi suurin. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna Oulun tunnettuja rakennuksia ovat torin edustalle Vänmanninsaarelle rakennetut Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelemat kaupunginkirjasto ja teatteritalo.

Oulun korkeimmat rakennukset ovat Oulun tuomiokirkko , jonka torni kohoaa 60 metrin korkeuteen, Puolivälinkankaan 55 metriä korkea vesitorni ja Tietomaan vanha 45 metrin korkuinen vesitorni. Oulun korkein rakennelma on metrinen Vihreäsaaren tuulivoimala.

Oulun vanhin rakennus on Pikisaareen siirretty museona toimiva Matilan talo vuodelta , ja vanhin kivitalo luvulla rakennettu lääninvankilan henkilökunnan asuintalo Myllytullissa. Huomattava osa Oulun rakennushistoriallisista muistomerkeistä on luvulta. Carl Ludvig Engel on suunnitellut useita Oulun keskeisiä rakennuksia: Oulun tuomiokirkon ja lyseon sekä Kajaanintullin koulun, Vanhan pappilan ja mahdollisesti Franzenin talon. Lisäksi hän suunnitteli palon jälkeisen asemakaavan yhdessä Ehrenströmin kanssa.

Alvar Aalto puolestaan suunnitteli ensimmäisen ja viimeisen teollisuusrakennuksensa Ouluun, Toppilan sellutehtaan vuonna ja Kemiran rakennukset ja luvuilla. Vanhan rakennuskannan purkuvimman aikana luvun lopulla ja luvulla rakennettuja merkittäviä rakennuksia ovat muun muassa Yhdystorni , Vakuutustorni ja Kassatalo , sekä Klubitalo Aarne Ervin suunnittelema vuonna valmistunut modernistinen pankkirakennus osoitteessa Kirkkokatu 6 syrjäytti paikalla sijainneen kauniina pidetyn kansallisromanttisen KOP: Vuonna Oulun kaupungin laitamille rakennettiin kasarmi , johon majoittui Suomen 4.

Vuosina — varuskunta-alueella toimi venäläinen sotaväki. Toisen maailmansodan jälkeen Oulun varuskunnasta tuli Suomen suurin. Pohjoinen maanpuolustusalue lakkasi olemasta Puolustusvoimien rakenneuudistuksen myötä vuoden alusta. Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto , jossa on 67 valtuutettua. Puheenjohtajana toimii Juha Hänninen kok. Puheenjohtajana toimii Kyösti Oikarinen kesk. Oulun kaupunginjohtaja on Matti Pennanen. Oulun kaupunki sekä Haukiputaan , Kiimingin , Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät uudeksi Oulun kaupungiksi vuoden alussa.

Kuntien valtuustot hyväksyivät kuntaliitoksen Vuonna teollisuustoiminta työllisti noin 9 ja kaupan ala vähittäis- ja tukkukauppa yhteensä noin 6 henkeä. Teollisuuden liikevaihto oli 4,2 miljardia ja kaupan 2,5 miljardia euroa. Veroprosentit vuonna [47]:. Vahvoja teollisuudenaloja Oulussa ovat puu-, paperi- ja terästeollisuus. Oulun Nuottasaaressa sijaitseva Stora Enson tehdas on yksi maailman suurimmista ja nykyaikaisimmista puuvapaiden taidepainopapereiden valmistajista.

Linnanmaalle alettiin rakentaa yliopiston omia toimitiloja, joita laajennetaan edelleen. Lääketieteellisen tiedekunnan tilat tehtiin Kontinkankaalle , jonne sijoitettiin myös uusi yliopistollinen sairaala. Vaikutus on levinnyt myös ympäröiviin maakuntiin tutkimusasemien ja kehittämiskeskusten toiminnan myötä. Oulun asema Pohjois-Suomen johtavana elinkeinotoimintojen, [49] hallinnon ja erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen keskuksena kasvoi edelleen, kun kaupunkiin perustettiin VTT: Työpaikkakehitys seudulla oli myönteistä luvun romahduksen jälkeen.

Vuonna kaupungissa oli yli 60  työpaikkaa ja seutukunnassa noin 75  Teknologiakaupunki-nimen Oulu sai vuonna , neljä vuotta siitä, kun kaupunginhallitus oli alkanut aktiivisesti ajaa teknologiakylän perustamista Linnanmaan yliopistoalueelle.

Toimikuntatyötä tehtiin kaksi vuotta ja vuonna perustettiin Pohjoismaiden ensimmäinen tiedepuisto Oulun Teknologiakylä Oy hankkeen toteuttajaksi. Oulun teknologiakylä Oy, nykyisin pörssissä listattu Technopolis Oyj , ja sen 10 vuotta myöhemmin perustettu tytäryhtiö Medipolis ovat toimineet yrityshautomona kasvavalle joukolle yrityksiä, sekä yhdessä tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa lisääntyvien toimitilojen tarjoajina.

Näitä aloja kehitetään, jotta valmistauduttaisiin tulevaisuuteen kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Tietoteollisuuteen panostaminen on tuonut kaupunkiin paljon tämän alan tuotantolaitoksia tutkimuksen ja tuotekehitysyksiköiden lisäksi. Laajentumisen tuloksena on tuhansia uusia työpaikkoja Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Suomessa.

Kuitenkin samalla niin sanottu vanha teollisuus ja monet palvelualat ovat kuihtuneet. Oulu on käynyt läpi perusteellisen rakennemuutoksen melko hyvin tuloksin. Kuitenkin luvun alun lama ja rakennemuutos on aiheuttanut tuhansien työpaikkojen menetyksen ja työttömyyden pysymisen poikkeuksellisen korkealla tasolla valtakunnan muihin kasvukeskuksiin verrattuna. Rakennusalalla on työvoimapula ja kokonaistyöttömyys laskee hitaasti.

Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan. Yliopisto ja ammattioppilaitokset ovat lisänneet suosittujen alojen opiskelupaikkoja Kiina-ilmiön siirtäessä työpaikkoja rajojen ulkopuolelle. Huipputekniikan ja julkishallinnon korkeakoulutetuilla aloilla työvoimasta on ylitarjontaa.

Sen tarjoavat Oulun kaupunki, yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Mobiilidatan yleistymisestä huolimatta palvelu on pysynyt suosittuna, vuonna sillä oli 50  eri käyttäjää kuukaudessa. Ulkoalueiden tukiasemat ovat kuitenkin vanhentuvaa teknologiaa. Oulun koulutustarjonta on viime aikoina kasvanut jatkuvasti. Kaupunkiseudun toisen asteen ammatilliset oppilaitokset on yhdistetty Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäksi. Ammatillisen koulutuksen korkea-asteen opinnot on yhdistetty Oulun ammattikorkeakouluun.

Sieltä valmistuu insinöörejä, tradenomeja, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä ammattimuusikoita ja medianomeja. Kaupungin vanhimmat oppilaitokset ovat Svenska Privatskolan i Uleåborg , joka on toiminut vuodesta , ja Oulun Lyseon lukio Oulun seudun ammattiopistoon kuuluva Kaukovainion liiketalouden yksikkö, entiseltä nimeltään Oulun Kauppaoppilaitos, perustettiin vuonna Lyseossa on opiskellut kolme Suomen presidenttiä: Ståhlberg , Kyösti Kallio ja Martti Ahtisaari.

Vuonna perustettu Oulun yliopisto on 14  opiskelijan ja 3  työntekijän kansainvälinen tiedeyliopisto, jossa on kymmenen tiedekuntaa. Oulussa toimii myös valtakunnallinen aikuiskouluttaja ja -kehittäjä JAKK , joka kouluttaa muun muassa kuljetus- ja talonrakennusaloilla. Vahvoja kulttuurinaloja Oulussa ovat elokuva, valokuva ja tanssi sekä lastenkulttuuri.

Vuonna valmistuneessa Madetojan salissa toimii EU-alueen pohjoisin ammattisinfoniaorkesteri, Oulu Sinfonia. Oulussa toimii myös Tiernasäätiö, joka on perustettu vaalimaan ja kehittämään oululaista tiernaperinnettä. Oulussa sijaitsee Suomen ensimmäinen tiedekeskus, Tietomaa, [59] joka avattiin yleisölle Tunnettuja Oulussa syntyneitä tai siellä vaikuttaneita mieskirjailijoita ovat muun muassa V.

Keskustan tuntumassa Ainolan puistossa sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan museo. Vuonna valmistuneen museorakennuksen on suunnitellut arkkitehti Oiva Kallio. Pikisaaressa Matilan talossa toimii Merimiehenkotimuseo , jossa on esillä oululaiseen merimiehen kotiin luvun loppupuolella tyypillisesti kuuluneita huonekaluja ja esineitä. Oulun kaupungin eteläpuolella, Kiviniemen kaupunginosassa toimii Oulun Automuseo , jossa on esillä yli 50 ajoneuvoa, vanhimmat luvulta.

Oulujoen Turkansaaressa noin kymmenen kilometriä keskustasta sijaitsee maalaiskulttuuria esittelevä Turkansaaren ulkomuseo. Geologinen museo ja Eläinmuseo toimivat Oulun yliopistolla Linnanmaalla. Oulussa ilmestyy Juho Raappanan vuonna perustama sitoutumaton sanomalehti Kaleva. Vuonna se oli levikiltään Suomen seitsemänneksi suurin.

Muita Oulussa kustannettuja lehtiä ovat Suomen Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa ja vasemmistoliittoa lähellä oleva aikakauslehti Kansan tahto. Oulussa ilmestyviä kaupunkilehtiä ovat Kalevan julkaisema Forum24 [66] ja Oulu-lehti , jonka omistaa Suomenmaata kustantava Joutsen Media. Joutsen Median omistuksessa on myös viihde- ja harrastuslehtiä julkaiseva Kolmiokirja.

Yleisradion Pohjois-Suomen uutiset lähetetään Oulusta. Oulun murre on synnyltään länsisuomalainen sekamurre, jonka juuret ulottuvat muinaishämäläiseen kielimuotoon. Oulun seudun murteet kuuluvat suomen kielen pohjoispohjalaisiin murteisiin. Oulun murresanastolle on tyypillistä etenkin ruotsalaisten lainasanojen käyttö. Ruotsinkielisyys näkyi Oulussa vielä luvun alkupuolella aivan eri tavalla kuin nykyään. Ruotsinkielisten vahva asema näkyi myös siinä, että luvulla muuten suomenkielisessä Oulun Wiikko-Sanomissa oli ruotsinkielisiä ilmoituksia.

Oulun kauppias- ja porvarisuvut puhuivat ruotsia yleisesti aina luvulle asti. Heidän osuutensa väheni kuitenkin lukuun mennessä kolmeen prosenttiin. Oulun suomenkielinen väestö väritti puhettaan ruotsin kielestä lainattujen sanojen avulla. Tällaisia ovat muun muassa valakolööki , petrata , fiini , oorninki , pruuvi , tilipehööri , rööri , veska , tyyristyä ja entrata.

Akkuna on puolestaan venäjän vaikutusta. Sanoja on unohtunut, mutta joitakin esiintyy vielä silloin tällöin sanomalehtien sivuilla. Tunnettuja oululaisten nykyisinkin käyttämiä murresanoja ovat onnikka "linja-auto" ja patio "terassi".

Perinteisiä ruokia ovat muun muassa rössypottu ja rieska. Käristemakkara eli kärkkäri sekä niin sanottu känkky eli kämäpizza ovat Oulun pikaruokakulttuurin keskeinen osa. Kun Kotivara meinasi lopettaa kärkkärin valmistamisen, sen puolesta kerättiin nopeasti adressi. Oulu on tärkeä liikenteellinen solmukohta. Sen kautta kulkee yksi Suomen pääväylistä, Helsingistä Utsjoelle kulkeva valtatie 4 , joka on kaupungin kohdalla moottoritie , sekä eurooppatiet E8 ja E Oulusta alkavat Kuusamoon johtava valtatie 20 ja Kajaaniin johtava valtatie 22 , ja Turkuun johtava valtatie 8 erkanee valtatie 4: Kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisestä on vastannut vuoden alusta lähtien Oulun joukkoliikenne.

Kaukoliikenteen yhteyksiä Oulun linja-autoasemalta on eri puolille Suomea. Oulun rautatieasema on kolmen radan risteysasema, josta on useita päivittäisiä matkustajajunavuoroja Helsingin , Kuopion , Kolarin ja Rovaniemen suuntiin, ja myös tavaraliikenne on vilkasta.

Oulun satamassa käy vuosittain yli alusta, ja sen kautta kulkee rahtia vuosittain noin kolme miljoonaa tonnia. Oulussa on panostettu pyöräilyyn ympäri vuoden. Pyörätieverkkoa on lähes tuhat kilometriä.

Oulun mainetta talvipyöräilykaupunkina nosti kongressi, jossa se julistettiin maailman parhaaksi talvipyöräilykaupungiksi. Oulussa toimii noin urheiluseuraa, joissa harrastetaan monia urheilulajeja. Pienemmissä palloilulajeissa oululaisia pääsarjaseuroja ovat olleet Northern Lights amerikkalainen jalkapallo , Tervarit futsal ja OYUS rugby. Kansainvälisistä arvokisoista on tullut useita mitaleja. Muun muassa Janne Korhonen taekwondoin on kolminkertainen Euroopan mestari lajissaan.

Jaana Ronkainen on menestynyt judoka, Euroopan mestari, hopea- ja pronssimitalisti. Myös Pasi Laurén on edustanut maataan ja kotikaupunkiaan olympiatasolla. Juha Hänninen on moninkertainen Suomen mestari ja olympiaedustaja nyrkkeilyssä.

Vuodesta asti toimineen Kilpatanssiseura Oulun Telemark Teamin kouluttamat tanssijat ovat kilpailleet ja menestyneet niin kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa. Oulussa on kolme uimahallia, kolme kunnallista jäähallia ja seitsemän liikuntahallia sekä useita liikuntasaleja. Urheilukeskuksia ja kenttiä on useita kymmeniä eri puolilla kaupunkia [87].

Merkittävin urheilukeskus on Raksilan urheilukeskus , jossa sijaitsevat jäähalli Oulun Energia Areena rakennettu , 6  katsojapaikkaa ja monitoimiareena Ouluhalli. Raksilassa on lisäksi yksi Suomen vilkkaimmista uimahalleista , tekojäärata ja pesäpallostadion. Muita merkittäviä urheilualueita ovat Oulun pääasiallinen jalkapallokenttä Castrenin urheilukeskus , Oulun urheilutalo , Linnanmaan urheilupuisto harjoitusjäähalli ja urheiluhalli sekä Heinäpään urheilukeskus, jossa on seitsemän täysimittaista jalkapallokenttää ja palloiluhalli.

Eroottinen viestittely netissä on viime vuosina yleistynyt sekä nuorten Seuran saanti ei ole varmaa. Lue, katso peilin kauta otettu jalat-auki kuva ja vastaa!

Luonnollisesti vain rajatusta etukäteen valitusta valikoimasta. Tämä sivusto ei sovi kokemattomilla nuorille! Tässä kaupungissa on jo yli asukasta, joten panomestareille ja -kisälleille löytyy varmasti kynnettävää. Tässä poimintamme ja vinkkimme, joiden avulla löydät seksiä Oulusta — ehkä jo tänä iltana. Haet sitten normaalia baariseuraa, maksullista seuraa tai.

Nyt löydät helposti seuraa Oulusta ilman mitään sihteeriopistoja, olipa juttusi sitten kolmen kimppa tai vaikkapa seksi ulkosalla. Eikä mitään sihteeriopistoja tarvita, vaan löydät reilua. Panoseuraa ilmaiseksi netistä — helposti ja turvallisesti.

Suomi oulu suomipornoo -

Nämä metamorfoitumat, jotunisiin muodostumiin kuuluvat sedimenttikivet ovat säilyneet häiriintymättöminä graniittiseen peruskallioon syntyneessä vajoamassa, jonka pohjoinen siirrosraja kulkee Oulujoen uoman eteläpuolella. Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuustojossa on 67 valtuutettua. Kärppien saavutuksiin kuuluu seitsemän Suomen mestaruutta, joista viimeisin on kaudelta — Menestyksen tekijät ja kunta Oulun seudulla Viitattu Iinatin moottoriurheilukeskuksessa on ajettu yleisen luokan JM-SM kilpailut vuonna Seuraavassa kuvaajassa on esitetty Oulun ja sen liitoskuntien väestönkehitys viiden vuoden välein vuodesta lähtien. Vesistöä on Oulussa neliökilometriä. Puheenjohtajana toimii Kyösti Oikarinen kesk. Oulun seudun murteet kuuluvat suomen kielen pohjoispohjalaisiin murteisiin. Oulussa toimii myös Tiernasäätiö, joka on perustettu vaalimaan ja kehittämään oululaista tiernaperinnettä. Arkista aherrusta Aallon tahtiin Tämä artikkeli käsittelee kaupunkia. Kun Kotivara meinasi lopettaa kärkkärin valmistamisen, sen puolesta kerättiin nopeasti adressi.

0 Replies to “Suomi oulu suomipornoo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *